Wie is Brik Boom

Ringoven

Brik Boom is een samenwerking van Stichting Kempens Landschap, de gemeente Boom en de vrijwilligers van het Ecomuseum & Archief van de Boomse Baksteen of kortweg Emabb vzw.

Stichting Kempens Landschap

Het verhaal van Stichting Kempens Landschap begint in 1993. Toen werd de wet op de landloperij afgeschaft. Daardoor dreigden de prachtige domeinen van Wortel- en Merksplas-kolonie verloren te gaan. Verschillende gemeenten en de provincie verenigden zich om dat unieke erfgoed te beschermen en richtten samen Stichting Kempens Landschap op. De Koloniën van Weldadigheid evolueerden zo van de meest bedreigde erfgoedsites naar UNESCO-Werelderfgoed. Sindsdien zet de organisatie zich in voor waardevolle historische landschappen en open ruimte in de provincie Antwerpen. Ondertussen beheert ze zo’n 70 domeinen en kan ze op de steun rekenen van maar liefst 66 gemeenten.

Sfeerbeeld1

Gemeente Boom

Boom wordt vaak in één adem genoemd met Tomorrowland en baksteen. Eeuwenlang is de geschiedenis van deze gemeente aan de Rupel dan ook vervlochten en bepaald door deze nijverheid. Toen ze in 2018 de Emabb site overnam voor een symbolisch bedrag, deed ze dat in de eerste plaats om haar unieke verleden te delen met de toekomstige generaties. De site maakt immers deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Boom engageerde Stichting Kempens Landschap om de coördinatie van de restauratie op zich te nemen.

Droogloods LR

Emabb vzw

Al jarenlang zetten de vrijwilligers van Emabb vzw zich in om de boeiende geschiedenis van de Rupelstreek levend te houden. In 1993 kochten ze een deel van de toenmalige steenbakkerij Lauwers (het huidige Brik Boom) aan en richtten er het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen in. Met hart en ziel zetten ze zich vanuit hun nieuwe uitvalsbasis in voor het veilig stellen van het industriële erfgoed van de Rupelstreek. De vrijwilligers beheerden de gebouwen en stelden ze open voor het publiek. Toen een grondige restauratie van de site zich opdrong en dit financieel moeilijk om te dragen was, riepen ze de hulp van de gemeente Boom in. Die kocht de site over voor een symbolische bedrag en schakelde Stichting Kempens Landschap in.

Emabb vzw werd steeds nauw betrokken bij de restauratie en herbestemming van de site. Nog steeds zijn zij het kloppend hart van Brik Boom. De vrijwilligers houden het bezoekerscentrum open en beheren de rondleidingen.